Osiągnięcia

  • W icemistrz Polski 2023
  • Wielokrotny medalista zawodów krajowych i zagranicznych