ZAPISZ SIĘ NA PIERWSZY DARMOWY TRENING

  Imię i nazwisko

  Adres email

  Numer telefonu

  Co chcesz trenować ?

  Ile masz lat?

  Data urodzenia

  Imię i nazwisko opiekuna

  Kiedy chcesz zacząć trenować?

  Napisz o sobie. Wiek, doświadczenie w sztukach walki.

  Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Stowarzyszenia i wyrażam chęć uczestniczenia w zajęciach Brazylijskiego jiu-jitsu, MMA, Samoobrony, Kick Boxingu, Zapasów organizowanych przez Rio Grappling Club z siedzibą we Wrocławiu. Ponadto oświadczam, iż brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań dotyczących mojego uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Rio Grappling Club. Przyjmuję do wiadomości istnienie ryzyka kontuzji, a w razie jej wystąpienia nie będę dochodził odszkodowania ani zadośćuczynienia od organizatora.

  Zobowiązuję się do niezwłocznego dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uczestnictwa w zajęciach tego rodzaju

  Zobowiązuje się do ubezpieczenia się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków,