ROZPOCZĘCIE TRENINGÓW JEST ŁATWE...

Tak działa nasz program

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Uzupełnij podstawowe informacje i kliknij WYŚLIJ

OTRZYMAJ KUPON

Natychmiast otrzymasz na podanego m@ila KUPON na darmowy trening

ROZPOCZNIJ TRENINGI

Przyjdź na darmowy trening w wyznaczonym terminie i przekonaj się, że Rio Grappling to idealny wybór dla Ciebie

ZAPISZ SIĘ NA PIERWSZY DARMOWY TRENING

  Co chcesz trenować?

  Ile masz lat??

  Kiedy chcesz zacząć trenować?

  Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Stowarzyszenia i wyrażam chęć uczestniczenia w zajęciach Brazylijskiego jiu-jitsu, MMA, Samoobrony, Kick Boxingu, Zapasów organizowanych przez Rio Grappling Club z siedzibą we Wrocławiu. Ponadto oświadczam, iż brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań dotyczących mojego uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Rio Grappling Club. Przyjmuję do wiadomości istnienie ryzyka kontuzji, a w razie jej wystąpienia nie będę dochodził odszkodowania ani zadośćuczynienia od organizatora.

  Zobowiązuję się do niezwłocznego dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uczestnictwa w zajęciach tego rodzaju

  Zobowiązuje się do ubezpieczenia się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków,