SIGN UP FOR THE FIRST FREE WORKOUT

  First name and last name

  E-mail adress

  Phone number

  What do you want to train ?

  How old are you?

  Date of birth

  Guardian's name and surname

  When do you want to start training?

  Write about yourself. Age, experience in martial arts.

  Działam, że zapoznałem się z Stowarzyszeniem i pochwalić się doświadczeniami z Doświadczeniami w praktyce jiu Brazylijskiego, MMA, Samoobrony, Kick Boxingu, Zapasów obsługi przez Rio Grappling Club z siedzibą we Wrocławiu. Ponadto oświadczam, iż brak jest przeciwwskazań do spraw o działalności w Rio Grappling Club. Przyjmuję dostarczanie wiadomości o ryzyku kontuzji, a w razie wystąpienia wystąpienia nie będzie dochodziło do rozwiązania razie ani zadościuczynienia od organizatora.

  I am obliged to immediately deliver a medical certificate confirming my ability to participate in such classes

  Zis obligated to insure oneself against the consequences of accidents,