zapisy

Rio Grappling Club Wrocław

ZAPISZ SIĘ NA PIERWSZY TRENING

 • Imię i nazwisko
 • Adres email
 • Numer telefonu
 • Co chcesz trenować ?
 • Ile masz lat?
 • Data urodzenia
 • Imię i nazwisko opiekuna
 • Kiedy chcesz zacząć trenować?
 • Napisz o sobie. Wiek, doświadczenie w sztukach walki.
 • Niniejszym oświadczam, zapoznałem się z Regulaminem Stowarzyszenia i wyrażam chęć uczestniczenia w zajęciach Brazylijskiego jiu-jitsu, MMA, Samoobrony, Kick Boxingu, Zapasów organizowanych przez Stowarzyszenie Rio Grappling Club z siedzibą we Wrocławiu. Ponadto oświadczam, iż brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań dotyczących mojego uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Rio Grappling Club. Przyjmuję do wiadomości istnienie ryzyka kontuzji, a w razie jej wystąpienia nie będę dochodził odszkodowania ani zadośćuczynienia od organizatora.

  Zobowiązuję się do niezwłocznego dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uczestnictwa w zajęciach tego rodzaju

  Zobowiązuje się do ubezpieczenia się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków,