MMA

INTRO

Zajęcia skierowane do osób, które nigdy nie miały do czynienia ze sztukami walki. Ich program zawiera podstawowy grapplingu, zapasów i kickboxingu. Osoby, które ukończyły te zajęcia (po około 12 miesiącach) przechodzą do grupy MMA Średni
MMA

Zajęcia skierowane do osób, które ukończyły kurs MMA Start i mają podstawową wiedzę z zasad walki. 

Ich program to dalszy rozwój technik zapaśniczych bokserskich i grapplingowych oraz sparing zadaniowe na treningach MMA ALMMA łączących wszystkie trzy dyscypliny.