Formularz rejestracyjny

ZAREJESTRUJ SIĘ I

OTRZYMAJ DARMOWY TRENING

TYLKO DLA NOWYCH CZŁONKÓW

Imię i nazwisko

Adres email

Numer telefonu

Co chcesz trenować ?

Ile masz lat?

Kiedy chcesz zacząć trenować?

Napisz o sobie. Wiek, doświadczenie w sztukach walki.

Niniejszym oświadczam, zapoznałem się z Regulaminem Stowarzyszenia i wyrażam chęć uczestniczenia w zajęciach Brazylijskiego jiu-jitsu, MMA, Samoobrony, Kick Boxingu, Zapasów organizowanych przez Stowarzyszenie Rio Grappling Club z siedzibą we Wrocławiu. Ponadto oświadczam, iż brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań dotyczących mojego uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Rio Grappling Club. Przyjmuję do wiadomości istnienie ryzyka kontuzji, a w razie jej wystąpienia nie będę dochodził odszkodowania ani zadośćuczynienia od organizatora.

Zobowiązuję się do niezwłocznego dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uczestnictwa w zajęciach tego rodzaju

Zobowiązuje się do ubezpieczenia się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

Administratorem danych osobowych jest Rio Grappling Club .
Dane osobowe nie będą przetwarzane dla celów marketingowych, a jedynie na wewnętrzne potrzeby Rio Grappling Club.
Regulamin i Polityka Prywatności